La cartografia municipal de Gràcia, 1850-1897

Descripción

NADAL, Francesc (2014): Cartografia municipal de Gràcia, 1850-1897, en Ramon Grau y Carme Montaner (eds.): Estudis sobre la cartografia de Barcelona, del segle XVIII al XXI: els mapes d'una ciutat en expansió, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, pp. 120-143.