La cartografia parcel·lària a Catalunya (1849-1897): una font geogràfica per a l’estudi del món local

Descripción

NADAL, Francesc (2013): La cartografia parcel·lària a Catalunya (1849-1897): una font geogràfica per a l’estudi del món local, Plecs d’Història Local, nº 150, pp. 8-10. [PDF]