La toponímia urbana de la València de 1704 segons el plànol de Tomàs Vicent Tosca

Descripción

ROSSELLÓ, Vicenç M. (2004): La toponímia urbana de la València de 1704 segons el plànol de Tomàs Vicent Tosca, en Toponímia, geografia i cartografia, València, Publicacions de la Universitat de València, pp. 213-250.