Les cartes portolanes: la representació medieval d’una mar solcada

Descripción

PUJADES i BATALLER, Ramon J. (2007): Les cartes portolanes: la representació medieval d’una mar solcada / Portolan Charts: the Medieval Representation of a Ploughed Sea, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i l’Institut Europeu de la Mediterrània (ed. bilingüe català-anglès).