Mapes dinàmics on-line: bases dinàmiques relacionals, PERL i SVG

Descripción

NOBAJAS, Alexandre (2009): Mapes dinàmics on-line: bases dinàmiques relacionals, PERL i SVG, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, nº 65, pp. 606-615.