Mapes i control del territori a Barcelona. Vuit estudis

Descripción

GRAU, Ramon y MONTANER, Carme, eds. (2016): Mapes i control del territori a Barcelona. Vuit estudis, Barcelona, Ajuntament de Barcelona e Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya [link]