Més sobre la cartografia cadastral del segle XIX a Menorca

Descripción

VIDAL, Tomàs; BARBER, C. y SERRANO, J. (2011): Més sobre la cartografia cadastral del segle XIX a Menorca, en MONTANER, Carme; NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis (eds.): Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 169-179. [PDF]