Un plànol d’usos del sòl del municipi de Tordera a mitjan segle XIX

Descripción

NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis (2001): Un plànol d’usos del sòl del municipi de Tordera a mitjan segle XIX, en III Trobada d’Estudiosos del Montnegre i el Corredor, Barcelona, Diputació de Barcelona, pp. 137-142. [PDF]