Vistes panoràmiques, cartes militars i plànols urbanístics a Barcelona del segle XVI al XIX

Descripción

GRAU, Ramon; MONTANER, Carme (editors)(2020): Vistes panoràmiques, cartes militars i plànols urbanístics a Barcelona del segle XVI al XIX. Barcelona: Ajuntament de Barcelona; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 250 p.