El fons històric del Servei Meteorològic de Catalunya

Exposició organitzada per l'Institut Cartogràfic de Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya.

Presentada a Barcelona el 2003.

Comissària de l’exposició: Carme Montaner.

Tota la documentació està dipositada a la Cartoteca de Catalunya i és de consulta pública. La descripció d'aquest fons podeu trobar-la a Fons Històric del SMC.