El mapa com a eina de govern: centenari de la creació dels serveis geogràfic i geològic de Catalunya

El mapa com a eina de govern: centenari de la creació dels serveis geogràfic i geològic de Catalunya

Exposició commemorativa del centenari de l’inici dels serveis geogràfic i geològic de la Mancomunitat de Catalunya, organitzada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la Diputació de Barcelona dins dels actes de celebració del Centenari de la Mancomunitat. Es pogué visitar de l’11 de febrer al 9 de desembre de 2015 a la seu de L’institut a Montjuïc (Barcelona).

L’any 1914, la Diputació de Barcelona, en el marc de la Mancomunitat i amb la supervisió científica de l’Institut d’Estudis Catalans, organitzà un servei geogràfic i un servei geològic per a la publicació d’un mapa de Catalunya a escala 1:100 000 en les seves versions geogràfica, geològica i agronòmica. Un mapa que havia de tenir un doble ús: com a eina de treball i com a símbol de país. La supressió de la Mancomunitat arribà quan la publicació del mapa tot just havia començat i ja se n’havien publicat alguns fulls. Malgrat això, el projecte –la versió geogràfica però no les versions geològica i agronòmica– tingué continuïtat i es va mantenir viu durant l’etapa primoriverista, experimentant posteriorment una nova embranzida en temps de la Generalitat republicana per acabar desapareixent sota la dictadura franquista. El mapa quedà inacabat i del total de 42 fulls de la sèrie, només se n’havien pogut publicar 11 de la versió geogràfica i 5 de la versió geològica. En canvi, el servei cartogràfic, passant per diverses etapes, ha continuat fins avui.

En aquesta exposició es mostraren els treballs fets en la successives etapes de confecció del mapa i que es conserven a la Cartoteca de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. L’exposició té una versió web que es pot consultar a: http://mapamancomunitat.icgc.cat/inici/

I també se’n publicà un catàleg (enllaç a la fitxa bibliogràfica).