Portolans procedents de col·leccions espanyoles. Segles XV-XVII

Exposició organitzada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el Comité organitzador de la 10th General Assembly of International Cartographic Association i la 17th International cartographic Conference.

Presentada a Barcelona el 1995.

Coordinadora de l’exposició: Carme Montaner.

Ressenya de Vicenç Ma. Rosselló.