Investigadors

En l’actualitat formen part del GEHC investigadors pertanyents a les universitats de Barcelona, Girona, Lleida, Rovira i Virgili (Tarragona) i de València, de l’àrea de Fomento de la Delegación del Gobierno de Cataluña, del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i del Museu d’Història de Barcelona.