Fins al proper 2 de maig es pot visitar l'exposició "Made in Algeria, généalogie d'un territoire" al MuCEM (Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée) de Marsella.

L'exposició està organitzada en col·laboració amb l’Institut National d’Histoire de l’Art i la Bibliothèque Nationale de France. Està formada per més de dues-centes peces entre mapes, pintures, fotografies, pel·lícules i documents antics.

La cartografia, però, n'és la principal protagonista com a testimoni de l'aventura colonial francesa, iniciada amb el desembarc a Sidi Ferruch el 1830. Els mapes van ser necessaris per a descobrir un territori desconegut, però també per a inventar un nou espai i per donar-lo a conèixer. Tal com diuen els organitzadors, per a la fabricació colonial d'un territori.

De l'exposició se n'ha fet un catàleg amb texts inèdits per part de Nacéra Benseddik, Hélène Blais, Daho Djerbal, François Dumasy, Nadira Laggoune, Zahia Rahmani, Jean-Yves Sarazin, Nicolas Schaub, Todd Shepard, Fouad Soufi i Sylvie Thénault.

A la pàgina web també hi podeu fer una ullada virtual pels diferents àmbits temàtics i descarregar un dossier pedagògic.