El Laboratori geocartogràfic “Giuseppe Caraci” del Departament de Studio Humanístico dell´Università Roma Tre, en col·laboració amb el Centro Italiano para el Studi Storico-Geografici, organitza entre el 7 i el 8 d'abril de 2016 la dècima edició del Seminari d'estudi històrico-cartogràfic "Dalla mappa al GIS".

El tema central de la trobada serà el projecte del territori a les fonts d'arxiu, és a dir, la importància de la recerca i les fonts que es troben als arxius i que serveixen per a l'estudi i la comprensió de dinàmiques territorials, així com la individualització, anàlisi i solució dels problemes que es presenten avui en dia.

Les temàtiques, molt variades, abastaran diversos factors com l'enfoc diacrònic de cartografia antig; la contribució dels SIG a l'àmbit històric-geogràfic, on intervendrà Meritxell Gisbert Traveria; la protecció i millora del medi ambient; el desenvolupament  socio-econòmic i els laboratoris universitaris geocartogràfics com a recolzament a l'ensenyament y a la recerca.