El Grup d'Estudis d'Història de la Cartografia (GEHC) i el Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) organitzaran el col·loqui Models a la cartografia urbana espanyola: una anàlisi històrica del 2 al 4 de febrer de 2017 a Barcelona.

La trobada pretén fer una aportació clarificadora, de la mà dels principals experts en la matèria, de l'evolució de la cartografia urbana a Espanya a partir de la identificació i descripció de les quatre tradicions que, entre els segles XVI i XIX, han produït la major part de les representacions de ciutats. Per això, el col·loqui s'ha organitzat en quatre grans blocs:

  • les vistes de ciutats,
  • la topografia militar urbana, l
  • a planimetria cadastral urbana
  • i la cartografia urbanística. 

Les xerrades es faran a la Sala Martí l’Humà del Museu d'Història de Barcelona.

L'entrada és lliure prèvia inscripció.

El programa i el formulari d'inscripcions ja està disponible al web del col·loqui.