Fins al divendres 27 de gener hi ha temps per inscriure's a http://www.ub.edu/gehc/cmhcu17/inscripcio