L'Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha renovat la seva pàgina web i ha millorat l'accés a la cartografia antiga. N'hi ha de diferents tipus i s'hi pot arribar per diferents vies.

  • La Cartoteca: permet accedir al catàleg del fons de cartografia antiga hostatjada a la Cartoteca de l'IGN, la majoria escanejada i georeferenciada. Alguns dels mapes poden ser visualitzats mitjançant visualitzadors amb eines de comparació i altres sobre un globus virtual.
  • Serveis web de cartografia antiga: es poden visualitzar sobre mapa el WMS de la primera edició del MTN50 i el WMS de les planimetries 1:25.000 del projecte MTN. Hi han disponibles eines de comparació.
  • Centre de descàrregues: permet la descàrrega de documentació geogràfica antiga, que fa referència al fons del Archivo Técnico (minutes manuscrites de planimetries, altimetries, plànols de població i plantes d'edificis, i documentació de la delimitació formal de municipis), mapes impresos escanejats (que engloba bona part de la producció de la institució en tota la seva història) i fotogrames i ortofotos de vols (que inclou vols des dels anys 40).