L'organització de la 17th International Conference of Historical Geographers, que es durà a terme a Varsòvia, Polònia, del 16 al 20 de juliol de 2018, ha anunciat dues pròrrogues importants de dates límits:

  • es poden presentar papers i sessions fins el proper 28 d'octubre
  • es poden presentar posters fins el proper 11 de novembre

Us podeu registrar a la pàgina web de l'event o directament a la pàgina de registre.

L'organització posa a disposició dels assistents un sistema d'ajudes per finançar l'assistència. Més informació aquí.

Son benvingudes contribucions que tractin de qualsevol aspecte de geografia històrica, incloent-hi estudis empírics, teòrics, historiogràfics i relacionats amb la història de la cartografia,, història de les ciències o història mediambiental.