Del 13 al 15 de setembre de 2018 tindrà lloc, a la Weston Library d'Oxford, el simposi internacional Mapping Empires – Colonial Cartographies of Land and Sea organitzat per la Comissió sobre Història de la Cartografia de l'Associació Internacional de la Cartografia (ICA), la Comissió sobre Cartografia Topogràfica, també de la ICA, i les Bodleian Libraries de la Universitat d'Oxford.

Ja s'ha obert el període per presentar contribucions (papers i posters) centrades en la recerca sobre cartografia d'Àfrica, Àsia, Oceania i les Amèriques, relacionada amb l'exploració i l'activitat imperialista durant, però no únicament, al "llarg del segle XIX" (és a dir, de mitjans del segle XVIII a mitjans del segle XX). L'ascens de l'hegemonia europea va coincidir amb un gir científic que va propiciar l'evolució de mapes topogràfics i cartes hidrogràfiques i va donar lloc a l'aparició de mapes temàtics. Aquestes cartografies colonials van generar un ric llegat de mapes que continua influint en l'estètica i els patrons de la creació de mapes actuals. 

Dates importants:

  • 1 de març de 2018: límit per presentar contribucions
  • 30 de març de 2018: notificació dels acceptats

Més informació sobre el event i la forma de presentació de les contribucions a la pàgina web http://mappingempires.icaci.org/.