S'ofereix beca per a fer el doctorat en història de la cartografia en el marc del projecte europeu “MEDEA-CHART: The Medieval and Early-Modern Nautical Chart: Birth, Evolution and Use”. El lloc de treball serà a la Faculdade de Ciências de la Universidade de Lisboa (FCUL), però exigirà la visita freqüent d'arxius i biblioteques tan nacionals com internacional.

Es demana:

  1. Experiència en recerca històrica, especialment en els camps d'història de la ciència, història de la cartografia i història de la navegació;
  2. Coneixement de portuguès;
  3. Coneixement d'altres llengües romàniques, llatí inclòs;
  4. Coneixement de programació informàtica.

La beca començarà el 1 de febrer de 2018 o tan aviat com sigui possible a partir d'aquesta data.

Es poden presentar les sol·licituds fins al 26 de novembre de 2017.

Per a més informació de la convocatòria visiteu aquesta pàgina o sobre el projecte MEDEA-CHART consulteu aquest document.