La propera edició de la reunió d'experts en manipulació digital del patrimoni cartogràfic, la 13th Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage (ICA DACH), es farà a Madrid del 18 al 20 d'abril de 2018.

Es durà a terme al Insituto Geográfico Nacional (IGN) en col·laboració amb la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección (SECFT).

Algunes dates importants per participar-hi:

  • 15 de gener de 2018: límit per proposar contribucions (títol i resum)
  • 20 de gener de 2018: comunicació d'acceptació de les contribucions
  • 10 de març de 2018: límit per enviar les contribucions completes

La temàtica i altres informacions les podeu trobar a la pàgina web de l'event.