Imago Mundi, The International Journal for the History of Cartography, és una de les revistes de referència en l'àmbit d'història de la cartografia. Es publiquen dos números per any i té associat un índex d'impacte de 0,2. La Dra. Catherine Delano Smith és el seu editor actual.

El darrer número publicat és el Número 1, Volum 70. Entre les contribucions, destaquem la ressenya del llibre Mapes i control del territori a Barcelona: vuit estudis realitzada pel membre del GEHC Alexandre Nobajas.