CartoMundi és un projecte web desenvolupat des de l'Université d'Aix-Marseille amb l'objectiu de servir de plataforma per compartir cartografia antiga.

Mitjançant convenis de col·laboració, les cartoteques i arxius cartogràfics que tinguin la seva documentació digitalitzada poden utilitzar CartoMundi per georefenciar-la en un marc comú i difondre-la per Internet de forma gratuïta. CartoMundi està especialment pensada per allotjar sèries cartogràfiques.

Actualment compta amb més de 50.000 referències que abasten més de 190 països. Cal destacar que bona part d'aquestes col·leccions corresponen a països del sud i de l'est de la Mediterrània.

Podeu consultar la llista de col·leccions directament en aquest document.

Informació obtinguda via Géoconfluencies.