El projecte HGIS de las Indias és un sistema de dades històriques i geogràfiques de l'Amèrica colonial del segle XVIII.

Està basat en serveis web interoperabes i és obert a la participació de tots aquells interessats tant per utilitzar les dades que ha recopilat com per afegir-n'hi de pròpies. Per exemple, en aquests moments hi ha una petició per compartir dades demogràfiques (veure convocatòria aquí).

Una part dels serveis que oferta és la consulta de mapes antics georeferenciats que es poden consultar en un visualitzador que permet la superposició i comparació entre mapes i dades.

El projecte està finançat per l'Austrian Science Fund (FWF) i dirigit per Dr. Werner Stangl (Universität Graz).