Del 27 al 28 de febrer de 2018 tindrà lloc al Instituto de Estudios Canarios (IECAN) el seminari Edad Media, Atlántico e insularidad atlántica: nuevas perspectivas.

Es reflexionarà sobre el coneixement i la percepció de l'Atlàntic abans del descobriment d'Amèrica i la cartografia antiga serà una de les fonts amb les que es treballarà.

En podeu saber més detalls al tríptic.