L'organització del simposi internacional Mapping Empires – Colonial Cartographies of Land and Sea fa una nova petició (veure pdf aquí) per participar-hi amb contribucions (papers i posters) centrades en la recerca sobre cartografia d'Àfrica, Àsia, Oceania i les Amèriques, relacionada amb l'exploració i l'activitat imperialista durant, però no únicament, al "llarg del segle XIX" (és a dir, de mitjans del segle XVIII a mitjans del segle XX).

Recordem: el simposi tindrà lloc a la Weston Library d'Oxford del 13 al 15 de setembre de 2018 i està organitzat per la Comissió sobre Història de la Cartografia de l'Associació Internacional de la Cartografia (ICA), la Comissió sobre Cartografia Topogràfica, també de la ICA, i les Bodleian Libraries de la Universitat d'Oxford.

Dates importants:

  • 1 de març de 2018: límit per presentar contribucions
  • 31 de març de 2018: notificació dels acceptats

Més informació sobre el event i la forma de presentació de les contribucions a la pàgina web http://mappingempires.icaci.org/.