El Grup de treball de les cartoteques públiques hispano-luses (Ibercarto) és reunirà a la Faculdade de Ciências de l'Universidade do Porto del 15 al 17 de novembre de 2018.

El lema de la trobada és Cartografia: font de saber i instrument de coneixement.

S'estructura en els següents blocs temàtics:

  • Tractament tècnic dels recursos cartogràfics
  • Pràctiques i instruments d'accés en arxius i cartoteques universitàries
  • Preservació i conservació dels recursos cartogràfics
  • Difusió de la informació des de la perspectiva dels productors
  • La cartografia com a ciència: el paper de les cartoteques
  • Tractament de la cartografia temàtica a les cartoteques: el cas dels mapes geològics
  • Cartografia digital
  • Cartografia històrica
  • Altres aspectes tècnics, socials i històrics de la cartografia i de la gestió dels fons cartogràfics

Hi ha una crida a la participació per a presentar treballs fins al 30 de juny de 2018.

Per a més informació, consulteu el portal web de l'event.