Els mapes són, entre altres coses, un medi d'expressió que supera tot sovint la mera comunicació d'informació geogràfica. S'han emprat com a medi de propaganda, de crítica, amb finalitats sarcàstiques o, fins i tot, per descriure conceptes tan poc geogràfics com l'amor. A la imatge superior es representa simbòlicament, a mode de setge d'una plaça fortificada, la resistència a un festeig amorós (enllaç al mapa de Matthaeus Seutter, 1730 dins la col·lecció Persuasive Maps).

Una magnífica font d'aquests tipus de cartografia és la col·lecció de l'advocat americà PJ Mode, que conté uns 800 mapes del que s'ha anomenat Cartografia Persuasiva, però que també es podria qualificar com a Cartografia Retòrica, Cartografia Suggestiva, etc. La col·lecció es conserva a la Universitat de Cornell i està del tot disponible vía Internet (enllaç).

Aquest tema està més desenvolupat al suplement Verne de El País.