El web Atlas de Barcelona és un interessant exemple de com portar un catàleg pensat per ser mostrat en paper al món digital.

En concret, l'obra és el recull de gravats cartogràfics antics de la ciutat de Barcelona elaborat i editat per Ramon Soley i distribuit per Editorial Mediterrània en dos volums el 1998:

Soley, Ramon (1998): Atles de Barcelona, 2 vol. Barcelona, Editorial Mediterrània

L'edició web és molt completa, te un disseny agradable, ben cuidat, i aprofita el potencial del medi. Als plànols s'hi pot arribar des de tres índexs diferents: el numèric, l'onomàstic i el tipològic. També s'ofereix una estructura de dotze sèries de mapes que permet il·lustrar tant moments històrics viscuts per la ciutat i reflectits en els gravats, com tipus de representacions o elements característics de la ciutat.

A més, els autos del lloc web estan oberts, conviden, a afegir contribucions externes que permetin la millora i la compleció de la representació cartogràfica impresa de Barcelona fins al 1900.