Els dies 20 i 21 de juny tindrà lloc el col·loqui TERRITOIRES, RÉGIONS, ROYAUMES : Le développement d’une cartographie locale et régionale dans l’Occident latin et le monde arabe (Xe-XVe siècle) a Tours (França).

Està organitzat pel Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (CERS) i dirigit per Nathalie Bouloux (CESR), Jean-Charles Ducène (EPHE) i Stéphane Boissellier (CESCM).

El simposi es dedicarà a la representació cartogràfica del territori i, en termes més generals, a la cartografia dels espais regionals i locals que sorgeix a partir del segle X al món àrab-musulmà i a partir del segle XII a l'oest llatí. Aquest tipus de cartografia tindrà un notable desenvolupament en els dos últims segles de l'Edat Mitjana.

El propòsit de la conferència serà l'estudi d'aquesta cartografia, el seu sorgiment, les seves formes i els seus usos tant en el món llatí com en el món arabo-musulmà. 

Aquí us podeu descarregar el programa i aquí el cartell de l'event.