El GEHC participa a les Quartes Jornades d'història de la cartografia de Barcelona

Dates: 17 i 18 d'octubre de 2018

Lloc: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

   Carrer de Santa Llúcia, 1

   08002 Barcelona

Organitza: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i Institut Catogràfic i Geològic de Catalunya

Col·labora: Grup d'Estudis d'Història de la Cartografia (GEHC)