Acaba de publicar-se el llibre Historia de la cartografía urbana en España: Modelos y realizaciones.

Recull totes les aportacions que es van presentar al col·loqui Models a la cartografia urbana espanyola: una anàlisi històrica que es va celebrar a Barcelona el febrer de 2017 i que va ser organitzat pel GEHC i el Museu d'Història de Barcelona.

En aquest treball s'ha volgut fer un repàs dels diferents models o tradicions de representació de la ciutat a Espanya entre els segles XVI i XIX. Són vint capítols estructurats en quatre grans eixos:

  • les vistes de ciutats,
  • la topografia militar urbana,
  • la planimetria cadastral urbana
  • i la cartografia urbanística.

El llibre ha estat editat per l'Insituto Geográfico Nacional (IGN)/Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) i està disponible tant en versió digital (descàrrega gratuïta) com en versió paper (botiga CNIG).