Un dels més grans plaers de perdre's entre els ligalls i els prestatges d'un arxiu són les troballes inesperades.

És el cas de la nostra companya Bárbara Polo, que va identificar uns fragments d'una còpia manuscrita d'un Ptolomeu sobre pergamí a les guardes interiors d'un libro de fábrica (col·lecció enquadernada de documents contables) del segle XVII a la Biblioteca Capitular de la Catedral de Burgos.

Es tracta d'uns fragments d'una còpia de la Geografia de Ptolomeu que va traduir al llatí, al 1409, en Jacopo di Angelo da Scarperia. A l'article publicat a la revista Imago Mundi Bárbara Polo, juntament amb Chet Van Duzer, conclou que aquests fragments van sorgir del taller de Piero del Massaio, un copista habitual de la Geografia de Ptolomeu de mitjans del segle XV, i que podrien haver sigut propietat d'en Juan Rodríguez de Fonseca, col·laborador proper dels Reis Catòlics i un dels primers artífexs de la política colonial a Amèrica.