El Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia (CIUHCT), Universitat de Lisboa, anuncia la celebració de les terceres jornades sobre història de la cartografia nàutica On the origin and evolution of the nautical chart, que es farà al Instituto Hidrográfico de Lisboa els dies 4 i 5 de juny de 2020.

En aquesta ocasió s'ha obert la temàtica i, a més de tractar la gènesi i evolució de les cartes portolanes medievals, també es tractarà sobre les cartes nàutiques en general. Més informació sobre la temàtica aquí.

Fins al 31 de desembre de 2019 s'admeten propostes de treballs, que han de ser exclusivament en anglès. Més instruccions aquí.