Ja està disponible per a la consulta el Diccionari de mapes parcel·laris i agrimensors a Catalunya(segles XVIII-XIX) elaborat pel Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia (GEHC).

Aquest diccionari vol ser una contribució a l’estudi d’un col·lectiu professional que ha dut a terme una important labor cartogràfica, estadística i geogràfica a Catalunya: el dels agrimensors, canadors, destradors o geòmetres. Són els hereus d'una pràctica documentada a Catalunya, com a mínim, des de finals del segle XIII. La principal embranzida la van rebre, però, a partir de la implantació del Cadastre borbònic a partir de 1716.

En aquest moment partim d'informació referent a 350 mapes i 427 autors del segle XVIII i XIX recopilada a partir de 489 referències bibliogràfiques.

Pels autors i referències bibliogràfiques es poden realitzar cerques literals. Pels mapes, es pot optar per la cerca literal mitjançant topònims o per una cerca sobre mapa.

La informació base que ha permès bastir aquest diccionari ha estat la documentació històrica aplegada per diferents membres del GEHC al llarg de tres projectes de recerca subvencionats, entre l’any 2001 y el 2011, per la Dirección General de Investigación. L'ambició del diccionari, però, es la de continuar enriquint-se amb els resultats de noves recerques i també amb les aportacions que se'ns vulgui fer arribar a través de l'apartat Contacte.