El proper dimarts 25 de febrer, a les 11:00 a l'Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història, la nostra companya del GEHC, Bárbara Polo Martín, defensarà la seva tesi Historia de la cartografía urbana de Burgos: siglos XIX y XX.

La hipòtesi central és la de que la planimetria urbana des de finals de segle XIX a Burgos, que es caracteritza per l'alta precisió, la gran escala i la representació minuciosa del parcel·lari, l'anivellament i les alineacions, neix de la confluència de tres models cartogràfics concrets: la topografia militar urbana, la planimetria cadastral i la cartografia urbanística. Dels 69 mapes i plànols localitzats, el bloc més nombrós és el de la cartografia militar, amb un total de 53 mapes. A continuació, ve el bloc de la cartografia urbanística amb 16 i de la cartografia cadastral no hem pogut rescatar més que els limítrofs a el mapa realitzat per l'Instituto Geográfico Nacional el 1912, i que són únicament els fulls de treball de camp.

S'espera que la tesi actuï com a pionera en el camp de l'anàlisi cartogràfic urbà des dels punts de vista geogràfics i històrics a Castella i Lleó i generi el naixement de xarxes científic-socials de diversa índole que contribueixin a el coneixement dels nostres recursos culturals i patrimonials, eminentment de naturalesa cartogràfica, al facilitar l'accés a aquesta informació d'una manera qualificada i innovadora.

La tesi ha estat dirigida pels membres del GEHC, el Dr. José Luis Urteaga González i el Dr. Francesc Nadal Piqué.