En el darrer número de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia s'ha publicat, a l'apartat de Notes i Documentació, una sèrie de textos compilats per Francesc Nadal, coordinador del Grup d'Estudis d'Història de la Cartografia (GEHC), amb el títol Diccionari de mapes parcel·laris i agrimensors a Catalunya (segles XVIII-XIX).

S'hi presenta, d'una manera més extensa i detallada que a la pàgina web del projecte, el Diccionari de mapes parcel·laris i agrimensors de Catalunya (segles XVIII-XIX) que el GEHC va posar en marxa a mitjans de febrer (veure notícia). Es parla sobre l’agrimensura a Catalunya al segle XIX i desprès es centra en com ha estat el desenvolupament del Diccionari, que "... proporciona informació sobre 249 mapes parcel·laris municipals corresponents a 185 municipis catalans diferents, aixecats, entre 1849 i 1897, per un petit exèrcit format per 74 agrimensors."

A la mateixa publicació també hi trobareu dues peces més signades per membres del GEHC: