Fins al 6 de maig de 2021 es podrà accedir a l'exposició digital Bending Lines: Maps and Data from Distortion to Deception organitzada pel Leventhal Map & Education Center de la Boston Public Library.

L'exposició examina les múltiples formes en que els mapes i les dades poden "doblegar les línies", distorsionar la realitat. Es parteix del fet de que els mapes generen la il·lusió de mostrar el món tal com és. Però els mapes i les visualitzacions de dades no comuniquen veritats totalment objectives, sempre estan afectats per alguna perspectiva o enfoc relacionat amb la seva producció. Són objectes socials el significat i poder dels quals està relacionat amb el llenguatge escrit i simbòlic que fan servir i on la seva autoritat està determinada per les institucions implicades i els contexts on circulen.

A més de l'exposició, cal destacar les xerrades que s'hi van fent (veure calendari) i que es van publicant aquí.