La Sociedad Geográfica Española (SGE) amb la col·laboració de la Asociación Española de Geografía (AGE) convoquen el Primer Premi LiteraTerra d'assaig literari geogràfic, que neix amb el propòsit d'estimular i reconèixer la creació literària de no ficció inspirada en el territori i en el paisatge, a través de la distinció i publicació d'obres originals inèdites. Amb elles es vol promoure el coneixement de la Terra en totes les seves facetes possibles, sensibilitzar sobre els processos que hi tenen lloc i sobre la necessitat de conservar-la i respectar-la, així com reconèixer la vàlua de la geografia com a dispciplina científica responsable del seu estudi.

L'obra guanyadora serà premiada amb 2.000 € i serà publicada per geoPlaneta, segell especialitzat en geografia i viatges del Grupo Planeta.

El premi és per obres inèdites, escrites originalment en llengua castellana, amb una extensió d'un mínim de 250 000 caràcters amb espais i un màxim de 350 000, aproximadament.

El termini presentació dels treballs acaba el 25 d'abril de 2021.

Més detalls a la pàgina web de la SGE.