El projecte de recerca Medea-chart anuncia la publicació d'una sèrie d'articles setmanals de divulgació amb el títol Chart of the Week.

Tots els dijous, al lloc web i a les xarxes socials de Medea-Chart, es presentarà una nova carta, atles o actor rellevant relacionats amb la història de la cartografia nàutica, des de l'Edat Mitjana fins l'Edat Moderna.

L'equip del projecte de recerca de Medea-chart convida a tots els que puguin estar interessats a fer-los arribar articles, comentaris, suggeriments i propostes de participació d'acord amb les seves especialitats. Si algú vol contribuir, l'equip està a la seva disposició per discutir com fer-ho. L'equip considera que aquesta és una oportunitat per compartir amb el públic en general la increïble col·lecció de cartes i atles que són objecte del projecte.

Medea-Chart: The Medieval and Early Modern Nautical Chart: Birth, Evolution and Use és un projecte de recerca sobre la història de la cartografia nàutica, finançat pel Consell Europeu de Recerca. Va ser atorgat al Dr. Joaquim Alves Gaspar el setembre de 2016 i es desenvoluparà entre juny de 2017 i maig de 2022 al Centre Interuniversitari d'Història de la Ciència i la Tecnologia (CIUHCT) ubicat a la Facultat de Ciències de la Universitat de Lisboa.

L'objectiu principal d'aquest projecte és el de resoldre una sèrie de qüestions crucials que han eludit als historiadors de la cartografia durant molt temps, relacionades amb l'origen, l'evolució tècnica i l'ús de les cartes nàutiques durant l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna. Aquest objectiu es vol aconseguir emprant tècniques innovadores -anàlisi cartomètrica, modelat numèric i l'examen de les cartes manuscrites amb anàlisi multiespectral- que complementaran els mètodes tradicionals de recerca històrica.

Presència a les xarxes socials: Proyecto Medea-Chart en Facebook