Meritxell Gisbert Traveria, membre del GEHC, explica la seva tesi, titulada Cartografia i transformació del territori a Catalunya entre l’Antic Règim i la Revolució liberal (ss. XVIII-XIX): el paper de la família Soler., en aquesta xerrada del passat 28 de gener de 2021 organitzada per la Societat Catalana de Geografia.

La tesi es va llegir el 20 de juny de 2017. Té l’objectiu de demostrar com, a partir de mitjan segle XVIII, la cartografia esdevingué un instrument cada cop més important en el creixent procés de transformació que estava experimentant el territori català (aprofitament dels recursos naturals, reformes del mapa administratiu i judicial, reforma del sistema fiscal i ordenació de l’espai urbà). Això ho aconsegueix a partir de l'estudi de l'obra cartogràfica de la  família Soler, una nissaga barcelonina de mestres de cases i arquitectes, des de mitjans del segle XVIII fins a mitjans del segle següent.