Al Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia (GEHC) estem preparant, en col·laboració amb l'Insititut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, un nou col·loqui que porta el lema Ciutat i territori a la cartografia espanyola: una perspectiva històrica. L'event es celebrarà els dies 9 i 10 de juny de 2022.

El Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia ha abordat en col·loquis anteriors el tema central de la història de la cartografia urbana. El present col·loqui el dediquem a un aspecte d’aquesta cartografia: la que vincula la ciutat amb el seu territori proper, de tal manera que s’amplia el camp d’estudi cap a la cartografia d’àmbit regional. Es tractaria d’analitzar la producció cartogràfica fruit de les relacions entre la ciutat i el seu entorn territorial. Exemples d’aquest tipus de cartografia serien els mapes de comunicacions (ferrocarrils, carreteres...), d’abastament d’aigua, de sanejament, de planificació ambiental (prevenció de riscos naturals, espais protegits...), d’espais portuaris i aeroportuaris, de circumscripcions administratives de tot ordre derivades de l’autoritat urbana, estrategicomilitars d’abast territorial ampli...

A l’igual que en col·loquis precedents s’intentarà conèixer millor l’abast d’aquest tipus de cartografia, les causes que la motivaren, els cartògrafs i les institucions implicades en la seva elaboració, així com les tècniques i el llenguatge cartogràfic emprats. Un coneixement que entenem constitueix una eina de gran interès per aquells geògrafs, arquitectes, urbanistes i historiadors interessats tant en el coneixement de la història de la cartografia com en el de les transformacions del paisatge de les ciutats i el seu entorn.

Reserveu les dates! Us mantindrem informats.