La documentació cartogràfica de la Guerra Civil espanyola (1936-1939)

  • Entitat subvencionadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya.
  • Referència: 2007 Ebre 2
  • Subvenció otorgada: 24.000 €
  • Data d'inici: 01/01/2008
  • Data de finalització: 31/12/2009

La Guerra Civil espanyola va donar lloc a la producció d’una ingent cartografia militar. Els serveis cartogràfics de l’exèrcit franquista van imprimir prop de dos milions de mapes. Desconeixem el nombre exacte de mapes impresos pels serveis cartogràfics republicans, però la documentació consultada ens indica que va ser similar o superior a la de l’exèrcit franquista. La producció d’aquesta cartografia va ser realitzada, tant en un bàndol com en l’altre, per diferents organismes cartogràfics. Aquest fet i la pròpia evolució de la guerra van fer que la major part d’aquesta cartografia romangués dispersa en multitud d’arxius i cartoteques.

 

Objectius

1 - Catalogar les edicions especials de guerra poc conegudes.

2 - Catalogar la documentació cartogràfica conservada en arxius i cartoteques, que no han estat objecte de cap consulta sistemàtica.

3 - Documentar el testimoni dels cartògrafs encara vius, que van participar en la seva compilació.