Models a la cartografia urbana espanyola: una anàlisi històrica

  • Entitat subvencionadora: Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Ministerio de Economía y Competitividad
  • Referència: CSO2014-54078-C2-1-P
  • Subvenció otorgada: 48.400 €
  • Data d'inici: 01/01/2015
  • Data de finalització: 31/12/2017

Investigador/s responsable/s:

Urteaga González, José Luis

En el desenvolupament històric de la cartografia urbana no és possible distingir una única via de progrés lineal i acumulatiu. Al contrari, la representació cartogràfica de les ciutats ha evolucionat seguint diferents models o tradicions específiques, cadascun dels quals té un origen peculiar, un llenguatge propi i unes característiques tècniques i operatives definitòries. En el cas de la cartografia espanyola és possible distingir, entre els segles XVI i XIX, quatre tradicions clarament diferenciades: les vistes de ciutats, la topografia militar urbana, la planimetria cadastral urbana i la cartografia urbanística. Els diferents tipus de mapes urbans formats en aquesta llarga seqüència històrica només es fan plenament entenedors quan s'inscriuen en la pròpia tradició. L'objectiu essencial d'aquest projecte d'investigació és estudiar la gènesi d'aquests models o patrons de cartografia urbana, descriure els seus trets essencials i analitzar-ne les influències mútues. La hipòtesi central és que la planimetria urbana de finals del segle XIX, caracteritzada per l'alta precisió, la gran escala, i la representació minuciosa del parcel·lari, l'anivellament i les alineacions, neix de la confluència de tres dels quatre models citats: la topografia militar, la planimetria cadastral i la cartografia urbanística.

 

Objectius

1 - Estudiar l'origen i difusió de les vistes de ciutats. Analitzar les perspectives urbanes de les ciutats espanyoles fent palés del seu procés d'elaboració i detall del seu contingut.

2 - Reconstruir la trajectòria de la topografia militar urbana a Espanya, prestant atenció especial a l'obra corporativa dels Enginyers Militars i del Cos d'Estat Major.

3 - Analitzar l'evolució de la cartografia urbanística a Espanya, i les principals influències rebudes de l'estranger. Analitzar els plànols d'alineació de carrers i els plànols geomètrics de poblacions tot tenint present el seu procés d'elaboració, escala, simbologia i detall del seu contingut.

4 - Estudiar l'evolució de la cartografia cadastral urbana, prestant especial atenció a la tasca desenvolupada per la Junta de Estadística i l'Instituto Geográfico y Estadístico.

5 - Construir un model interpretatiu sobre l'origen de la cartografia urbana moderna.

 

Col·loquis

 

Exposicions

Publicacions