2006

A cartografia republicana durante a guerra civil de Espanha, 1936-1939

Cartografia i navegació, segles XIII-XV/ Cartografia i navegació dels segles XVI I XVII

 • ROSSELLÓ, Vicenç M. (2006): Cartografia i navegació, segles XIII-XV/ Cartografia i navegació dels segles XVI I XVII, en Vicenç M. Rosselló, Isabel Moll, Josep Miquel Vidal (coords.): Història de la ciència a les Illes Balears. Mallorca, Govern de les Illes Balears, vol. I, pp. 261-311 i vol. II, pp. 203-224.

 • Autor/s: Rosselló i Verger, Vicenç M.
 • Temes relacionats: Cartografia medieval i renaixentista
 • Tipus de publicació: Capítol
 • Any de publicació: 2006

El Atlas parcelario de Llívia de 1849

 • NADAL, Francesc (2006): El Atlas parcelario de Llívia de 1849, Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2006, vol. X, nº 218 (57). [link]

 • Autor/s: Nadal Piqué, Francesc
 • Temes relacionats: Cartografia cadastral
 • Tipus de publicació: Article
 • Any de publicació: 2006

El mapa del norte de Marruecos a escala 1:50.000 y la Conferencia de Algeciras de 1906

 • URTEAGA, Luis (2006): El mapa del norte de Marruecos a escala 1:50.000 y la Conferencia de Algeciras de 1906, Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Barcelona, Universidad de Barcelona, vol. X, nº 218 (58) artículo Online

 • Autor/s: Urteaga González, José Luis
 • Temes relacionats: Cartografia colonial
 • Tipus de publicació: Article
 • Any de publicació: 2006

El territori dels geòmetres. Cartografia parcel·lària dels municipis de la província de Barcelona (1845-1895)

Estudi introductori a l’edició facsímil del “Mapa del Principado de Cataluña y Condado del Rosellón por D. Francisco Xavier de Garma y Durán"

 • ROSSELLÓ, Vicenç M. (2006): Estudi introductori a l’edició facsímil del “Mapa del Principado de Cataluña y Condado del Rosellón por D. Francisco Xavier de Garma y Durán", Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, 24 pp. s.n.

 • Autor/s: Rosselló i Verger, Vicenç M.
 • Temes relacionats: Catalunya
 • Tipus de publicació: Llibre
 • Any de publicació: 2006

Los interventores. La piedra angular del Protectorado español en Marruecos,

Un mapa imprès de Catalunya de la primera meitat del segle XVIII. Estudi introductori a l’edició facsímil del mapa de Catalunya de Joannes Janssonius de 1638

 • MONTANER, Carme (2006): Un mapa imprès de Catalunya de la primera meitat del segle XVIII. Estudi introductori a l’edició facsímil del mapa de Catalunya de Joannes Janssonius de 1638, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, 24 pp.

 • Autor/s: Montaner García, M. Carme
 • Temes relacionats: Catalunya
 • Tipus de publicació: Llibre
 • Any de publicació: 2006

Vigilia colonial. Cartógrafos militares españoles en Marruecos (1882-1912)

 • URTEAGA, Luis (2006): Vigilia colonial. Cartógrafos militares españoles en Marruecos (1882-1912), Barcelona, Edicions Bellaterra/Ministerio de Defensa, 262 pp.

 • Autor/s: Urteaga González, José Luis
 • Temes relacionats: Cartografia colonial
 • Tipus de publicació: Llibre
 • Any de publicació: 2006