2020

Cartography and Urban Planning: The City Plan of Barcelona by Miquel Garriga i Roca (1856-1862)

  • NADAL, Francesc y NOBAJAS, Alexandre (2020): Cartography and Urban Planning: The City Plan of Barcelona by Miquel Garriga i Roca (1856-1862), Imago Mundi. The International Journal for the History of Cartography, Londres, vol. 72, nº 1, pp. 1-13.

  • Autor/s: Nobajas i Ganau, Alexandre | Nadal Piqué, Francesc
  • Temes relacionats: Cartografia urbana
  • Tipus de publicació: Article
  • Any de publicació: 2020

Enginyeria i domini dels rius. La cartografia dels projectes del Canal d'Urgell (1751-1849)

  • GISBERT, Meritxell y NADAL, Francesc (2020): Enginyeria i domini dels rius. La cartografia dels projectes del Canal d'Urgell. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, vol. XXIV, nº 633. 

  • Autor/s: Gisbert Traveria, Meritxell | Nadal Piqué, Francesc
  • Temes relacionats: Catalunya
  • Tipus de publicació: Article
  • Any de publicació: 2020

Mapes, pais, futur: centenari de l'exposició cartogràfica catalana (1919)