Agrimensors i plànols parcel·laris a les Illes Balears (1857-1862)

Descripció

ROSSELLÓ, Vicenç M. y ROTGER, Francesca (2011): Agrimensors i plànols parcel·laris a les Illes Balears (1857-1862), Palma de Mallorca, Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, 256 pp. + 1 CD.