Aproximació a l'obra cartogràfica d'Eduard Brossa: 1848-1924

Descripció

MONTANER, Carme (1991): Aproximació a l'obra cartogràfica d'Eduard Brossa: 1848-1924, en Primer Congrés Català de Geografia. IIIb: comunicacions. Barcelona: Societat Catalana de Geografia, pp. 523-535.