Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona

Descripció

MONTANER, Carme y NADAL, Francesc (eds.) (2010) Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, 189.